Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print
Feb
03

Nové průkazy OZP

MPSV vydalo prováděcí pokyny k výměně průkazů, která musí letos do konce roku proběhnout. 

Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to v době od 1. 4. do 31. 12. 2015. Více se dočtete v přiložené tiskové zprávě MPSV.