Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print
Dec
03

sKarty – „noční můra“ osob se zdravotním postižením

Vzhledem k přetrvávající nejistotě nejen pro všechny příjemce sociálních dávek, ale i držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, snažíme se situaci kolem sKaret pro vás monitorovat a v případě, že by byly provedeny nějaké další legislativní úpravy spojené s výplatou sociálních dávek, budeme vás informovat prostřednictvím našeho webu.

Že se jedná o záležitosti pro nás velice závažné, dosvědčuje např. činnost Bc. Václava Krásy, předsedy Národní rady pro zdravotně postižené (NRZP), nebo Veřejného ochránce práv JUDr. Varvařovského. Na jejich internetových stránkách můžete získat další informace v této věci. Jednou z posledních informací, kterou NRZP poskytlo je níže uvedený dopis Bc. Krásy.

Vážení přátelé,

nadále probíhají jednání kolem sKarty. Předsednictvo NRZP ČR se tímto tématem zabývalo na svém pátečním jednání a konstatovalo, že problematika sKaret je věcí zásadní, a že nemůžeme souhlasit s tím, aby tento systém byl trvale uveden v život. Při analýzách jsme došli k dalšímu poznatku, který je velmi důležitý. Úřady práce předávají osobní údaje jednotlivých osob, které jsou příjemci dávek sociální péče (státní sociální podpora, podpora v nezaměstnanosti, hmotná nouze a dávek pro OZP) České spořitelně a.s., aniž by měly souhlas těchto osob jejich osobní údaje předávat komerčnímu subjektu. Přitom jakékoliv nakládání s osobními údaji občana musí být vždy písemně stvrzeno jeho podpisem nebo musí být stanoveno zákonem. Určitě si většina z Vás vzpomene, že pokud jde k lékaři, musí podepsat souhlas s nakládání s osobními údaji. Je nepřijatelné, aby ÚP volně nakládal s našimi osobními údaji bez našeho souhlasu. Když ÚP vyzve občana k převzetí sKarty, tak již jsou dávno předány osobní údaje České spořitelně, a to bez našeho souhlasu. Proto Vás vyzývám, abychom společně všichni, a to samozřejmě jednotlivě, napsali na své Úřady práce dopis, ve kterém uvedeme, že nedáváme souhlas k tomu, aby ÚP naše osobní údaje předal jinému komerčnímu subjektu, a tudíž i České spořitelně a.s. Nejlépe bude, když takový dopis pošlete doporučeně, nebo předáte na podatelně úřadu s tím, že si necháte potvrdit kopii. Pokud Vás ÚP po tomto prohlášení vyzve k převzetí sKarty, tak je jednoznačné, že porušil zákon, a tudíž je možné jej bez problémů žalovat. Text dopisu by měl být takovýto: „Já……jméno…..Vám sděluji, že nesouhlasím s tím, aby moje osobní údaje byly z Vašeho úřadu poskytnuty dalšímu komerčnímu subjektu – České spořitelně a.s.“ Dále stačí napsat jméno, adresu a nejlépe bude rodné číslo. Takový dopis je potřeba samozřejmě podepsat vlastní rukou. Za děti a osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům mohou tento dopis samozřejmě podepsat zákonní zástupci. Trošku složitější je situace u těch osob, které nově žádají o nějakou dávku nebo průkazku ZTP. Ty by toto prohlášení měly dát již při podávání žádosti.

Vážení přátelé,

doporučuji Vám, abyste neotáleli s tímto dopisem. Já osobně tak učiním hned dnes. Dopis adresujte na Váš ÚP nebo kontaktní místo ÚP.

Přeji Vám všechno dobré

S pozdravem
Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR