Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print
Nov
12

Upozornění na výměnu parkovacích průkazů

Do konce roku probíhá výměna parkovacích průkazů pro osoby s těžkým zdravotním postižením

Jak jsme vás již koncem minulého roku upozornili, vstoupila v říjnu 2011 v účinnost vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Z tohoto důvodu si musí držitelé mimořádných výhod II. a III. stupně, s výjimkou osob, kterým byly mimořádné výhody II. a III. stupně přiznány pouze z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, a využívají označení vozidla přepravující osobu zdravotně postiženou, vyměnit označení vozidla vydané před 1. 1. 2012, a to nejpozději do 31. 12. 2012.

Výměnu dosavadního označení O1 za nový parkovací průkaz č. O 7 provádí bezplatně odbor sociálních věcí obcí s rozšířenou působností, tj. obcí III. stupně. K výměně je třeba se dostavit osobně, doložit průkaz držitele mimořádných výhod, fotografii o rozměru 35x45 mm odpovídající vaší současné podobě a také odevzdat stávající označení.