Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print
Mar
26

Vyzkoušejte elektronickou registraci

Už léta slibujeme možnost elektronického vykazování spotřeby koncentrátů a online přístup k základním údajům. Už je to tady, můžete si to vyzkoušet. 

Brněnský Institut biostatistiky a analýz připravil databázi, kterou mohou společně využívat hemofilická centra a jejich klienti. Je třeba, aby každý požádal své centrum o zavedení a zpřístupnění registru. Centrum sem zapíše všechny údaje, které vede běžně v kartě. Nejdůležitější na tom je, že každý bude mít přístup ke svým základním údajům kdekoliv na světě.

Brněnský Institut biostatistiky a analýz připravil databázi, kterou mohou společně využívat hemofilická centra a jejich klienti. Je třeba, aby každý požádal své centrum o zavedení a zpřístupnění registru. Centrum sem zapíše všechny údaje, které vede běžně v kartě. Nejdůležitější na tom je, že každý bude mít přístup ke svým základním údajům kdekoliv na světě.

Víme dobře, že leckdy bývá v případě nouze těžká domluva s lékaři někde ve světě , ale i u nás doma. Nemají prostě dostatek informací. Teď k identifikační kartičce, o kterou může požádat ČSH každý, přibude ještě rozsáhlejší zdravotní záznam.

Samotným hemofilikům a pacientům s von Willebrandovou chorobou pak nastává možnost vyplňovat spotřebu koncentrátů online na příslušném elektronickém formuláři. Tím odpadá nutnost vyplňovat ten papírový. Každé centrum tak bude mít průběžný přehled o spotřebě koncentrátů svých klientů. Je to zase přiměje k vyplňování podle skutečnosti a ne pak dopsat záznam hromadně při další návštěvě centra pro další dávku derivátů.

Je to další krok k přiblížení se vyspělým zemím, kde něco podobného funguje už dlouho. Vyzkoušejte si to nahlédnutím na https://trials.cba.muni.cz/trialdb2/interface_forms/login_cnhp.asp, kde se můžete se systémem seznámit blíže. Přihlašovací údaje jsou následující:
Login:
CNHP_PATIENT 
Heslo: TEST

K dispozici je i podrobný uživatelský manuál, který zveřejňujeme i na našich stránkách mezi dalšími užitečnými odkazy v sekci Dokumenty, a nebo si ho otevřete rovnou pod tímto odkazem.