Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print
Mar
14

Záchranka bude (snad) vstřícnější

Na poslední schůzce koordinační rady Českého národního hemofilického programu, jejíž členem je i ČSH, se mimo jiné hovořilo o jistém posunu ve vztahu lékařů a záchranářů sloužících u rychlé záchranné služby a personálu urgentních příjmů v nemocnicích k hemofilikům.

Rada ČSH se už hodně dlouho snaží o lepší informovanost a vzdělanost uvedených zdravotníků, ale zatím stále s nevalným výsledkem. Teď se zdá, že se ledy malinko hýbají. První vlaštovkou byla účast hematologa na celostátní konferenci urgentní medicíny a medicíny katastrof s názvem Pelhřimovský podvečer, kde před dvěma sty účastníky z Česka a Slovenska vystoupil Ondřej Zapletal (více ve článku O hemofilii na konferenci záchranářů), dalším krokem je iniciativa ČNHP.

Zástupci svazu v této instituci dlouhodobě poukazují na neutěšený stav a vyzývají koordinační radu k zásahu. To se teď podařilo, ČNHP s podporou České hematologické společnosti sdružující hematology, vypracoval dokument určený odborníkům v urgentní medicíně. První ohlasy naznačují, že záchranky se přílivu nových informací nebrání, jsou – alespoň někde – připraveni jakési „školení“ hematologů přijmout a nadále se jím řídit. ČNHP vypracoval dopis určený ředitelům záchranek a nemocnic s urgentním příjmem, ve kterém vysvětluje základní principy zásahu u hemofiliků při krvácení, zejména nutnost okamžitě podat srážecí faktor. Často se totiž naši členové setkávali při žádosti o aplikaci doneseného faktoru s odpovědí „doktor jsem tady já, co mi budete radit.“

Svaz splnil další ze svých zásadních předsevzetí, navíc jedno z nejdůležitějších. Víc už v této oblasti nemůže dělat, vše další je jen a jen na záchrankách a urgentních příjmech. Budeme moc rádi, když se kdokoliv, kdo se s neadekvátním přístupem záchranářů setkal, se svou zkušeností podělí.