Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print

Staňte se spisovatelem

Jak? Snadno. Podívejte se na webové stránky www.lidemezilidmi.cz a zjistěte si podrobnosti literární soutěže. Je určená všem, kdo mají co říci o svém životě s nějakým zdravotním handicapem a chtějí se o názory a pohledy dovnitř podělit s veřejností.

Do soutěže může autor přihlásit maximálně tři příběhy v každé kategorii. Délka jednoho příběhu nesmí přesáhnout 5000 znaků i s mezerami. Jeden autor může obeslat soutěž příspěvky do všech kategorií:

Příběh – osud člověka se zdravotním postižením

Názor (blog) – co si myslím o sociální reformě

Tvorba – umění slova (básně, povídky, fejetony a další literární útvary)

Příspěvky lze zasílat elektronicky v textovém souboru /formát *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, *.odt) na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . V souboru je nutno uvést Název díla, Kategorii, do které je dílo zasláno, Jméno, Příjmení, adresu, telefon a email.

Pro autora nejlépe hodnoceného díla bude odměnou získání pracovního místa v Občanském sdružení Dobré místo. Získání místa je pro výherce dobrovolné. Soutěžní příspěvky lze zasílat do 30.1.2013. Všechny příspěvky, které se v jednotlivých kategoriích umístí na prvním až desátém místě, budou uveřejněny na zdravotně-sociálním portálu Lidé mezi lidmi.