Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print

Kdo ze členů nebo příznivců svazu umí a je schopen pomoci?

Během pomalu končícího roku se náš svaz dostal do velkých potíží.

Dlouholetý a nesmírně erudovaný člen Rady ČSH, který má na starosti ekonomický život, je dlouhodobě vážně nemocný a nemůže svou práci vykonávat. Řídicí orgán svazu proto naléhavě hledá okamžitou náhradu.

Nutně potřebujeme navázat spolupráci se zkušeným ekonomem znalým účetnictví a dalších záležitostí týkajících se financí. Nejlépe s někým, kdo má už za sebou účtování nějaké neziskové organizace, případně jakékoliv účetnické vědomosti. Agenda svazu není příliš rozsáhlá, ale musí se řídit pravidly, jež stanoví zákony a další právní a ekonomické předpisy.

Pokud by mohl kdokoliv ze čtenářů tohoto článku pomoci, bude jeho aktivita s vděčností přijata. Kdo rychle dává – dvakrát dává, praví staré české přísloví a v tomto případě to platí mnohonásobně. Celý život svazu je ochromený, protože jak známo, dobré účty dělají dobré přátele a svaz chce mít výhradně dobré přátele. Z řad členů, státních a dalších orgánů, sponzorů – prostě všech.

Prosíme – kdo můžete, pomozte. Taková práce je samozřejmě honorovaná, jde i vhodnou příležitost si svými dovednostmi přivydělat. Pokud kdokoliv z vás vidí jakoukoliv možnost, kontaktujte prosím Radu ČSH co nejdříve.