Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print

Velké téma pařížské

Na nedávném kongresu Světové federace hemofilie WFH v Paříži, se mimo jiná témata přednášející i vystavující firmy věnovali elektronizace kontaktu center s jejich klienty.

Jde o něco podobného, co už u nás taky funguje a o čem jsme už několikrát psali jako o elektronické databázi a výkazu spotřeby koncentrátů. Je nabíledni, že celý svět se ubírá touto cestou a kdo ještě nevykročil, bude tak muset učinit velmi brzy.

Někteří výrobci derivátů – v první řadě Bayer – už připravili ve spolupráci s výrobci telefonů aplikace, které po instalaci dovolí velmi jednoduše poslat správu o každé aplikaci okamžitě do centra. Program je připravený tak dobře, že stačí jen vybírat a zaškrtávat. Ba dokonce obsahuje i skicu lidského těla a dotknutím se příslušné části systém centru oznámí, co bylo důvodem aplikace.

Jestliže se dnes některá centra u nás takovému vývoji brání, je to silně krátkozraké. Stejné na to jednou dojde. Je to něco podobného, jako se v předminulém století bránily obce železničním tratím na svém území a výsledkem je, že dnes mají nádraží třeba i kilometry za městem nebo vsí.

Neobstojí ani argument o čerpání dat pro statistiky, protože po implementaci vhodného programu v centru, udělají stroje za člověka všechno. Včetně tvorby statistických výkazů.