Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print
Jun
09

Zápisky účastníka

Účastníka dalšího setkání severomoravských hemofiliků v Ostravě. Tam je centrum obzvlášť agilní, účinně se svazem spolupracuje, a proto rádi dáváme slovo jednomu ze spokojených hostů.

Již druhý hemofilický den v Ostravě proběhl opět v krásném prostředí hotelu Imperial, kde se nás sešlo o poznání více než minule. Po kávičce a malém občerstvení jsme zasedli k odborným přednáškám.

Program zahájil doktor Bohumír Blažek, který velice zdatně zaskočil i jako konferenciér celého odpoledne. Dozvěděli jsme o novinkách v léčbě, ale také zavzpomínali na léčbu v minulosti. Dalším přednášejícím byl přednosta kliniky infekčního lékařství Luděk Rožnovský, ten informoval o nejnovějších lécích k léčbě hepatitidy C. Věřím, že po jeho přednášce zahájí léčbu i ti,kdo se zatím bálivedlejších účinků léků.

Velice zaujala přednáška z oblasti kardiochirugie doktora Martina Porzera a hned po ní také doktorky Terezy Uhříkovéz kliniky ústní a obličejové chirurgie. Posledním přednášejícím byl asistent primáře ortopedie doktor Richard Kašpárek, kterýošetřuje hemofilické pacienty v Ostravě. I jeho přednáška zaujala mnoho posluchačů, zejména o kloubních náhradách i o dalších možnostech léčby hemofilické artropatie. Po skončení přednášek následoval workshop s doktorkou Radomírou Hrdličkovou zkrevního centra a dvěma poradkyněmi nutriční péče z Vítkovické nemocnice.. Nakonec nás čekala bohatá večeře s krásnými dezerty a krátké poklábosení se známými tvářemi.

Pro mne to bylo užitečné a vydařené odpoledne a velice děkuji všem přednášejícím, že si nanás hemofilické pacienty našli chvilku i když jsme všichni polo lékaři....

Zdeněk Vojkůvka