Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print
Feb
11

Zápis z jednání Rady ČSH 9. února 2013

Rada ČSH se sešla formou telekonference.

Přítomni: Vladimír Dolejš, Martin Bohůn, Václav Tóth, Petr Grim, omluvil se Michal Skořepa, technické potíže s připojením znemožnily účast Jany Kalábové.

 

 Projednávala tyto body:

 • Kongresová agentura EHC rozdělila zisk z pražského kongresu. Svazu připadl zisk ve výši 1 492 171,- Kč.

 • Valná hromada ČSH se plánuje v rámci workshopu Společně o hemofilii ve Vráži u Písku pro všechny členy ČSH. Předběžný termín dvoudenní akce - září 2013.
  - V. Dolejš zjistí podrobnější informace o místě konání u P. Salaje
  - M. Bohůn pozve přednášející z odd. léčby bolesti a fyzioterapeuty
  - P. Grim pozve přednášející ze sociální oblasti
  - Program a další podrobnosti projedná Rada na svém dalším zasedání (předpokládaný termín březen 2013)

 • Loketní motodlaha na ÚHKT leží ladem, v Hradci i v Brně jsou motodlahy již v běžném provozu.

 • Předseda svazu informoval o problému hemofilika z ostravského HTC, kterému byla odmítnuta zdravotní péče brněnského CCC centra, pod které v rámci regionu spadá. Byl přijat do péče Nemocnice Bulovka v Praze pod hematologickým dozorem ÚHKT. Rada ČSH bude tuto záležitost řešit s výborem ČNHP.

 • Rada ČSH dále rozhodla:

  • o proplacení cestovného všem účastníkům rekondičního pobytu v Lednici
  • ceny za Letní hemofilický tábor zůstávají pro letošní rok stejné jako v r. 2012. Tzn. hemofilici a účastníci s von Willebrandovou chorobou 3 800,- Kč, ostatní 4 600,- Kč
  • nepokračovat v nově připravované výstavě Společně o hemofilii se společností Bayer. Rada navrhuje rozšíření už existující výstavy do ostatních hemofilických center a finance využít pro projekty ČSH (rekondice dospělých, dětský tábor, Hemofilický den)
  • další vydání Hemofilického zpravodaje se plánuje na květen 2013. Ve zpravodaji budou již podrobnější informace o připravované Konferenci a workshopu ve Vráži u Písku
  • proběhla diskuse k návrhu kandidátů na výroční cenu ČSH
 • Pro pořádání letošních oslav Hemofilického dne se nabízí Baťův kanál. M. Bohůn zjistí možnosti, V. Dolejš prodiskutuje případné financování od farmaceutických firem.

 • Některé rubriky svazových webových stránek ČSH postupně zaplňují anglické překlady.

 • M. Bohůn a V. Tóth přednesli návrh na zřízení postu sekretáře ČSH, kterou by zastával některý z členů Rady ČSH. K diskusi pro další setkání Rady.

  Zapsal. M. Bohůn