Dokumenty

Průkaz hemofilika, stanovy, výroční zprávy,
objednávky publikací apod.

Diskuse

Přidejte svůj názor
do diskuse

Naše akce

Informace o pořádaných akcích

Vytisknout
lis
12

Upozornění na výměnu parkovacích průkazů

Do konce roku probíhá výměna parkovacích průkazů pro osoby s těžkým zdravotním postižením

Jak jsme vás již koncem minulého roku upozornili, vstoupila v říjnu 2011 v účinnost vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Z tohoto důvodu si musí držitelé mimořádných výhod II. a III. stupně, s výjimkou osob, kterým byly mimořádné výhody II. a III. stupně přiznány pouze z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, a využívají označení vozidla přepravující osobu zdravotně postiženou, vyměnit označení vozidla vydané před 1. 1. 2012, a to nejpozději do 31. 12. 2012.

Výměnu dosavadního označení O1 za nový parkovací průkaz č. O 7 provádí bezplatně odbor sociálních věcí obcí s rozšířenou působností, tj. obcí III. stupně. K výměně je třeba se dostavit osobně, doložit průkaz držitele mimořádných výhod, fotografii o rozměru 35x45 mm odpovídající vaší současné podobě a také odevzdat stávající označení.