Dokumenty

Důležité dokumenty
a publikace ke stažení

Diskuse

Přidejte svůj názor
do diskuse

Naše akce

Informace o pořádaných akcích

Funkce kloubů při hemofilii
animovaný průvodce 

»koleno«  »kotník«

Vytisknout

Dávky pro osoby se ZP

Příspěvek na mobilitu

Je opakující se nároková dávka určená osobě starší 1 roku:

 • neschopné zvládat základní životní potřeby mobility nebo orientace, nebo po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015)
 • která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována
 • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče
 • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i těm, kdo využívají pobytové sociální služby uvedené v předchozím odstavci

Výše dávky: 400,- Kč měsíčně.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba s:

 • těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
 • těžkým sluchovým postižením
 • těžkým zrakovým postižením

Tam, kde je pomůckou motorové vozidlo, mají nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku  lidé s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí.

Okruh zdravotních postižení týkajících se příspěvků, uvádí příloha k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je:

 • věk vyšší než 3 roky (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 rok (všechny ostatní pomůcky).
 • umožnění sebeobsluhy nebo pracovního uplatnění, přípravy na budoucí povolání, získávání informací, vzdělávání anebo styku s okolím
 • schopnost zvláštní pomůcku využívat
 • zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem plně hrazeným z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčeným zdravotní pojišťovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek neuhrazený z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčený zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace
 • pokud je pomůckou motorové vozidlo, musí sloužit opakovaně v kalendářním měsíci dopravě příjemce příspěvku je schopný řídit motorové vozidlo nebo být vozidlem převážen
 • seznam zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku ve vyhlášce neuvedený za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/8#dsp

Přehled daňových a poplatkových úlev ve vazbě na průkazy osob se zdravotním postižením
Zdroj: http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000094

Share

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit